Final

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH PS 123456789
1 Molchanov, Alexander 8.5 M 2198 2506 +2.20 52.0 42.5 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1
2GM Alavkin, Arseny 8.0 M 2413 2415 +0.05 51.5 42.0 1 1 1 1 ½ 1 1 1 ½
3 Smaglov, Konstantin 6.5 M 2123 2131 +0.40 52.0 33.5 1 1 0 1 1 0 1 1 ½
4 Sogoyan, Andranik 6.5 M 2018 2037 +0.40 48.0 32.0 1 1 0 1 0 1 1 ½ 1
5 Nemov, Anton 6.0 M 2120 2162 +0.63 54.0 34.0 1 1 1 0 1 1 0 0 1
6 Mineev, Stanislav 6.0 M 1791 1974 +0.96 45.5 29.0 1 0 1 0 1 1 1 0 1
7 Chulkov, Saveliy 6.0 M 1559 1963 +2.86 43.5 24.5 ½ 0 0 1 1 1 1 ½ 1
8 Magrifin, Iljanor 5.5 M 2066 2004 -0.56 50.5 32.5 1 1 1 0 ½ 1 0 1 0
9 Mirzaeva, Gulnara 5.5 F 1879 2001 +0.99 47.5 31.5 1 1 1 ½ ½ 0 0 ½ 1
10 Ten, Valery 5.5 M 0 1897 +0.50 45.5 29.0 1 1 0 ½ 0 1 1 1 0
11 Privorotsky, Oleg 5.5 M 1703 1847 +0.95 40.0 25.0 0 1 1 0 1 0 1 ½ 1
12 Levchenko, Evgeny 5.0 M 2098 1943 -1.56 48.5 30.5 ½ 1 1 ½ 1 0 1 0 0
13 Kober, Mikhail 5.0 M 1999 1908 -0.76 47.5 29.0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
14 Kostina, Eva 5.0 F 1563 1026 -0.59 37.0 18.0 0 1 - 0 0 1 1 1 1
15 Pogosian, Avetik 4.5 M 1804 1799 -0.18 47.0 26.5 1 0 + 1 0 1 0 0 ½
16 Bugaev, Ilia 4.5 M 1718 1673 -0.21 44.5 25.0 0 1 1 ½ 1 0 0 1 0
17 Koshkarov, Viktor V 4.5 M 1964 1614 -2.53 43.5 27.0 1 1 0 ½ 1 0 0 1 0
18 Naumov, Robert 4.5 M 1775 1856 +0.62 42.0 26.0 1 0 ½ 1 ½ ½ 1 0 0
19 Vdovin, Maxim 4.5 M 1798 1489 -1.47 42.0 23.5 1 0 1 ½ ½ 0 0 ½ 1
20 Bulatkin, Sergey 4.5 M 1755 1672 -0.39 39.0 23.5 1 0 1 0 0 1 1 0 ½
21 Chaus, Vladimir 4.5 M 0 1680 1680 38.5 23.0 0 1 ½ 1 0 1 0 ½ ½
22 Veklich, Igor 4.5 M 1788 1710 -0.41 37.5 20.0 0 ½ 1 0 ½ ½ 1 ½ ½
23 Zakharchenko, Maxim 4.5 M 1597 1668 +0.14 36.5 20.5 0 1 0 1 ½ 0 1 0 1
24 Klimenko, Mikhail A. 4.5 M 0 1320 1320 34.5 16.5 0 0 ½ 0 1 1 1 0 +
25 Shabalin, Danila 4.0 M 0 1683 1683 39.0 22.0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
26 Bakhitov, Alexandr 4.0 M 0 1048 1048 36.5 17.0 0 1 0 1 0 0 0 + 1
27 Surovtsev, Nikita 4.0 M 0 1018 0 26.5 12.0 0 0 ½ 0 0 + ½ 1 +
28 Loginov, Mikhail A. 3.5 M 0 1341 1341 36.5 17.0 0 0 1 + 0 ½ 0 1 0
29 Finogeeva, Olga 3.5 F 0 1328 1328 36.5 17.0 0 ½ 1 0 1 0 0 0 1
30 Smirnov, Yuri 3.5 M 0 1702 1702 36.0 18.5 1 0 0 1 0 0 ½ 1 0
31 Kletner, Grigory 3.5 M 0 1437 1437 34.0 19.0 1 0 0 0 1 1 0 ½ -
32 Sokolov, Sergey 3.5 M 0 973 973 32.0 14.5 0 + 0 0 ½ 0 1 0 1
33 Popov, Viktor 3.0 M 1863 1634 -1.48 42.5 19.5 1 0 0 1 ½ ½ 0 0 -
34 Kalugina, Diana 3.0 F 0 975 975 29.5 11.0 0 0 ½ 0 ½ 0 + 1 0
35 Gokzhaev, Ruslan 2.5 M 0 1064 0 29.0 9.5 0 0 0 1 ½ 0 0 0 +
36 Usatov, Nikolai 2.5 M 0 0 0 28.5 13.0 0 0 + 0 ½ ½ ½ 0 0
37 Skatchkov, Valery 2.0 M 1750 1750 -0.06 40.0 12.0 0 0 ½ 1 ½ - - - -
38 Bukharov, Vladislav 2.0 M 0 1283 0 31.0 9.5 0 0 0 + 0 ½ ½ 0 0
39 Bochkarev, Matvei 1.0 M 0 1160 0 39.0 9.0 + 0 0 - - - - - -

Generated by Swiss Master for Windows on 21-09-2013 at 14:38